click to enable zoom
Արդյունքներ գտնված չեն

ԻՆՉՊԵ՞Ս Է ԱՇԽԱՏՈՒՄ ՇԵՖՖ-ը

sheff.am

ՀՐԱՊԱՐԱԿԵՔ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԸ

Մանրամասնեք պահանջներն ու առաջադրանքի պայմանները: Առաջադրանքի ստեղծման ընթացքում կարող եք նշել գինը և կատարման վայրը։

1

ԸՆՏՐԵՔ ԿԱՏԱՐՈՂԻՆ

Դիմորդների ցանկից ընտրեք ամենահամապատասխան մասնագետին և/կամ հրավեր ուղարկեք նրան ում ցանկանում եք առաջադրանքն առաջարկել:

2

ԳՆԱՀԱՏԵՔ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ

Առաջադրանքն ավարտելուց հետո գնահատեք մասնագետի կատարած աշխատանքն ու  օգնեք մեզ բարելավել հարթակի արդյունավետությունը:             

3Ընտրված մասնագետներ

sheff.am