Ծանուցում

Գաղտնիության քաղաքականությունը նկարագրում է ինչպես է sheff.am – ը հավաքագրում,պահպանում և օգտագործում ձեր անձնական տեղեկությունները։

Օգտագործելով Sheff.an հարթակը դուք հաստատում եք որ կարդացել և հասկացել եք “Գաղտինության քաղաքանակություն” բաժինը

Գաղտնիություն

Sheff.am-ը մեծ պատասխանատվությամբ է վերաբերվում իր հաճախորդների տվյալների գաղտնիության պահպանմանը և վստահեցնում է, որ ոչ մի անձնական տվյալ չի տրամադրվի երրորդ կողմի: Sheff.am-ը խստորեն հետևում է Անձնական Տվյալների Պաշտպանության օրենքին:

Անձնական տվյալների դիտում և խմբագրում

Համաձայն Անձնական Տվյալների Պաշտպանության օրենքի՝ Դուք իրավունք ունեք դիտել և խմբագրել մեր կողմից հավաքագրված Ձեր անձնական տեղեկատվությունը: Խնդրում ենք ուղարկել էլեկտրոնային նամակ infosheffam@gmail.com ձեր տրամադրած տեղեկությունների մասին մանրամասներ ստանալու համար։

Մեր կողմից հավաքագրվող տեղեկատվությունը

-Անձնական տվյալներ

Հարթակը մասնագետների գրանցման ընթացքում հավաքագրում է անձնական տվյալները՝անուն,ազգանուն,էլ․ հասցե,հեռախոսահամար,բնակության հասցե(երկիր,քաղաք,փողոց,բնակարան),նկար,աշխատանքներ: Հարթակը կարող է պահանջել ինքնության ստուգում այլ միջոցներով(տեսազանգ,հանդիպում)։ Հաճախորդի գրանցման ընթացքում հարթակը հավաքագրում է անուն,ազգանուն,էլ․ հասցե,հեռախոսահամար,բնակության հասցե(երկիր,քաղաք,փողոց,բնակարան),նկար։ Հարթակը պատասխանատվություն չի կրում մասնագետի աշխատանքների ինքնության պահպանման համար,սակայն պատասխանատու է լուծել իրավունքների խախտման խնդիրը,խախտողին հարթակից անժամկետ հեռացնելու միջոցով։ Sheff.am-ը հաճախորդի անձնական տվյալներ չի վաճառում, չի տրամադրում երրորդ անձի և չի հրապարակում դրանք կոմերցիոն նպատակով առանց օգտվողների թույտվության: Բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի, ինչպես նաև այն կողմերին, ովքեր ունեն ուղղակի ներգրավվածություն այս համաձայնագրում, օրինակ` բանկերը, հաշվապահական ընկերությունները, իրավաբանական ծառայությունները, և այլն:

-Facebook Connect

Հարթակը հաճախորդների հնարավորություն է տալիս ստեղծել և մուտք գործել անձնական էջ Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով։Տվյալները հավաքագրվում են համաձայն Facebook-ի գաղտնիության քաղաքանակության,մանրամասները կարող ենք տեսնել այստեղ՝//www.facebook.com/policy.php։ Դուք կարող եք կառավարել տրամադրվող սվյալները ձեր Facebook-ի էջի կարգավորումներից։

-Google sign in

Հարթակը հաճախորդների հնարավորություն է տալիս ստեղծել և մուտք գործել անձնական էջ Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով։Տվյալ ձևով մուտք գործելու

Դեպքում դուք Google-ում գրանցված ձեր անձնական տեղեկությունը տրամադրում եք մեզ։ Տեղեկությունը ներառում է ՝ Անուն Ազգանուն,էլ․ հասցե,նկար,բնակավայր։ Տեղեկությունն օգտագործվելու է ձեր անձնական էջի ստեղծման համար։

-Cookies

Հարթակը պահանջում է cookie-ների օգտագործում՝ավելի արագ և արդյունավետ աշխատանքի համար։Cookie-ները տվյալներ են,որոնք պահպանվում ենք ձեր համակարգչում։ Հարթակն այն օգտագործում է

  • Մուտքանվան և գաղտնաբառի պահպանման համար։
  • Ձեր բնակության վայրի պահպանման համար(վերացնելով հասցեն ամեն անգամ մուտքագրելու կարիքը)։

Անվտանգություն

Sheff.am-ը աշխատում է ապահովել անձնական տվյալների անվտանգությունը։ Հասարակական վայրերից մուտք գործելուց դու՜րս եկեք համակարգից։ Մի՜ կիսվեք ձեր մուտքի տվյլաներով։ Անձնական էջի տվյալները կարող եք տեսնել դուք և ադմինիստրատորը,կարգավորումները ստուգելու նպատակով։ Հարթակը պատասխանատվություն չի կրում տվյալների կորստի համար։

Ձեր իրավունքները

-Իրավունք ունեք պահանջել հավաքագրված անձնական տվյալների վերանայումը։

-Ձեր տվյալները հեռացում։

-Հրաժարվել լրացուցիչ տվյալների տրամադրումից։

-Արգելել տվյալների օգտագործումը գովազդի նպատակներով։